Contact Us:

TAIWAN HONGGUAN MACHINERY CO.,LTD.

John Chen/President/Chief Engineer


M.P.: +886-935435587
E-mail:
johnchenboss@hotmail.com
QQ:1318778417

ADD: No.3 Changshun Road,Modern Agriculture Demonstration Garden,Changyinsha,Zhangjiagang,Jiangsu,China
Phone: +886-6-2715849
Fax: +886-6-2492324
Mobile: +886-935435587
SKYPE: :johnchenboss

Add: No.9, Taiyi 7th St., Rende Dist., Tainan City 71747, Taiwan